InfraBIM

Progress taristu ehituse digitaliseerimises

Mis on taristu projektide visualiseerimisel ja 3D mudelite koostamisel viimase viie aastaga muutnud? Kas projekteerijad teevad täna ise projekti visuaalid? Kas üldse on midagi muutnud?

BIM Teedeehituses

Oli au osaleda Maanteeameti ja Teede Tehnokeskus AS koostöös korraldatud foorumil Teehoiutööd 2017 ja teha ettekanne teemal BIM Teedeehituses. Foorumi eesmärk oli välja tuua lõppenud teetööde hooaja positiivsed kogemused ja õppetunnid nii tellija kui projekte ellu viinud meeskondade pilgu läbi. Mida seal ka tehti – oli huvitav ja hariv konverents! Loodetavasti andsin ka mina enda […]

Visualise to save!

Check out the poster! I do believe that only one third understands 2D drawings!

To visualise or not to visualise – is this a question?

As  a professional 3D modelling service provider we hear quite often these words and questions: do we really need a visualisation of the project? it’s too expensive to make a 3D model, we’ll manage with 2D drawings we’ve have managed so far without 3D models quite good ….and all other reasons just a one sample […]

3D mudel – veebilehitsejas!

Ühest pildist võib olla palju abi ja videost on ilmselt veel rohkem abi ühe insenertehnlise lahenduse selgitamisel. Aga üks virtuaalne mudel, mida saab ise keerutada veebilehitsejas ja vaadata näiteks 3D prillidega, siis kõik eelnevad võimalused kahvatuvad.

360 kraadi fotod – atraktiivne viis projekti tutvustamiseks

Olen alati rääkinud, et virtuaalses mudelis ise ringi liikuda – lennata või kõndida on alati parem kui vaadata kellegi teise tehtud pilte kindlatest kohtadest või videot, mis on samuti ikkagi liikumine kindlat trajektoori mööda. Virtuaalses mudelis liikumisega kaasnevad ka väikseid ebamugavused – nimelt peab tundma tarkvara, milles mudelit parajasjagu “jooksutatakse” ning üldjuhul seab ka tarkvara ja […]

Virtual infrastructure design is waiting for a cognizant client

To build first virtually and only then in real life is already more widely used by contractors and design offices. Anyhow, client’s awareness is needed to reach innovation in infrastructure projects and encourage people to do something in a new way. Annely Kulland, InfraBIM OÜ Every beginning is difficult, especially in such a conservative industry […]

Virtuaalsed taristuprojektid on teadlike tellijate ootel

Hoonete ja rajatiste virtuaalse „ehitamise“ võimalust kasutavad projekteerimis- ja ehitusettevõtted üha laiemalt, innovatsiooni jõudmiseks taristuprojektidesse läheb vaja teadlikke tellijaid ja julgust minna uuendustega kaasa. Annely Kulland, InfraBIM OÜ Iga algus on raske ja seda eriti konservatiivses ehitusvaldkonnas – nii on mõistlik kaardistada teedesektori tänane seis ja probleemid, et leida lahendusi ning sillutada teed uutele võimalustele. […]