InfraBIM

Põhimaantee nr 4, Tallinn-Pärnu-Ikla (lõigus Sauga-Pärnu)
Utilitas-Hydrogen – station
Tartu põhjapoolne ümbersõit

Eelprojekt 12/2022