InfraBIM

Põhimaantee nr 4, Tallinn-Pärnu-Ikla (lõigus Sauga-Pärnu)
Utilitas-Hydrogen – station
Pärnu uus sild
Jõe-Pronksi rek.
Urge ooteplatvorm
Laagri ooteplatvorm
Fotogrammmeetria näidis
Private house
Väo liiklussõlm
Rail Baltica throughout Estonia