InfraBIM

Põhimaantee nr 4, Tallinn-Pärnu-Ikla (lõigus Sauga-Pärnu)
Tartu põhjapoolne ümbersõit

Eelprojekt 12/2022

Pärnu uus sild
Vanasadama Trammiliin
Jõe-Pronksi rek.
Riia liiklussõlm 360

vaata eraldi aknas: http://www.infrabim.ee/Riia_liiklussolm/

Riia-Vaksali-Raudtee ristmik

vaata eraldi aknas http://www.infrabim.ee/riia_viadukt/

Keila jõe raudteesild
Riia liiklussõlm – update 2020
Randvere tee, eskiis